Διοικητικό συμβούλιο

1.    Πρόεδρος: Στεφάν Σεδεφιάν

2.    Αντιπρόεδρος: Κωστής Παπανικολάου

3.    Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Κιουσσόπουλος

4.    Ταμίας: Jérôme Rousselot

5.    Μέλοι: Henry-Marc Sparacello, Michel Piguet